Photo Gallery

2014-04-16 Easter Student Exchange Programme – Shen Zhen Shi Long Gang Qu Long Ling Xue Xiao